Tin tức

KIỂU KHÍ HẬU CỦA TỦ LẠNH LÀ GÌ? VÌ SAO CẦN QUAN TÂM THÔNG SỐ VỀ MÔI TRƯỜNG NÀY KHI MUA SẢN PHẨM?

Các kiểu khí hậu của tủ lạnh cho biết giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa của môi trường tủ lạnh có thể vận hành. Đây là một trong những tiêu chí có ý nghĩa quan trọng mà khách hàng cần xem xét trước khi quyết định mua và sử dụng tủ lạnh nhưng lại được rất ít người biết đến hoặc kiểm tra.